Oppi-va.fi

Oppimisvaikeudet ja lukemisen ymmärtämisen vaikeus

--- TÄMÄ SIVU EI OLE ENÄÄ AKTIIVINEN ---

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin (OPPI-VA)

Työelämä muuttuu. Melkein kaikissa töissä tarvitaan lukemista, kirjoittamista ja jatkuvaa oppimista. Onneksi on olemassa työkaluja ja sovelluksia, jotka sujuvoittavat kaikkien työntekoa. Kun esimerkiksi ohjeiden lukeminen tai raportin kirjoittaminen helpottuvat, työntekijät jaksavat enemmän ja sairauspoissaolot voivat vähentyä. OPPI-VA -hankkeen tavoite on, että työpaikoilla huomataan, millaisesta tuesta työntekijät hyötyvät. Apuvälineiden ja hyötysovelluksien avulla työntekijät saavat perustaitonsa ja täyden osaamispotentiaalinsa käyttöön. Hyötysovellusten käyttäminen työn organisoinnissa sujuvoittaa kaikkien työntekoa. Työn kuormittavuutta voi vähentää parantamalla työn kognitiivista ergonomiaa. Kun ohjeiden saavutettavuus tai raportin kirjoittaminen helpottuvat, työntekijät jaksavat enemmän ja sairauspoissaolot voivat vähentyä. Hanke tukee työntekijöiden perustaitoja selviytyä työn muutoksessa, kehittää työpaikkojen viestintää ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tuomme työpaikoille ohjausta ja tukea erilaisiin työtehtäviin sopivien sovellusten ja työkalujen käyttöön. Annamme laitteita ja sovelluksia kokeiltaviksi. Esimerkiksi älypuhelimen sovellusten käyttö voi sujuvoittaa kaikkien työtä.

Työnantaja, haluatko kehittää henkilöstöäsi ja työn sujuvuutta?

Digitalisaatio lisää työntekijöiden osaamisvaatimuksia. Monella työntekijällä on työssään hankaluuksia esimerkiksi kirjoittamisessa tai tietotekniikan käytössä. Tarjolla on monia työkaluja, jotka helpottavat työntekoa myös digimaailmassa. Älypuhelin on yksi tehokas oppimisen apuväline työssä. Puhelimen, tablettien ja muiden apuvälineiden käyttö sujuvoittaa kaikkien työtä. Sovellusten valintaan ja käyttöön tarvitaan ohjausta, jota OPPI-VA-hanke tarjoaa. Hanke tukee yhdenvertaisuutta ja sopii siten osaksi yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka tuli 2017 pakolliseksi vähintään 30 henkeä työllistävissä yrityksissä. Työnantaja voi hakea valmennuksesta koulutusvähennystä verotuksessaan.

Kaikki toimenpiteet ovat hankkeen ajan työpaikoille maksuttomia:

- alku- ja loppukartoitus
- räätälöity valmennus, joka perustuu kartoituksen tuloksiin
- työkalupakki työpaikallenne sopivista työntekoa tukevista sovelluksista ja apuvälineistä sekä ohjausta niiden käyttöön.
Alkukartoitus ja valmennus: Alkukartoitus antaa teille arvokasta tietoa muun muassa siitä, miten työpaikan viestintä avautuu erilaisille oppijoille ja millaista tukea työntekijät kaipaavat työtehtävissään. Valmennus (1-3 päivää) suunnitellaan kartoituksen tulosten pohjalta. Lopuksi kartoitetaan, millaista kehitystä on tapahtunut. Työkalupakki koekäyttöön: Kokoamme juuri teidän työpaikallenne sopivan sovellusten ja muiden työkalujen pakin testattavaksi. Sopivat sovellukset pitää osata hakea ja ottaa käyttöön. Asiantuntijamme ovat kokeilleet erilaisia sovelluksia ja apuvälineitä, ja he tietävät niiden hyvät ja huonot puolet. He tulevat neuvomaan työpaikoille kädestä pitäen, millaiset välineet sopivat teille ja miten niitä käytetään. Saatte kokeilla maksullisiakin sovelluksia ja välineitä muutaman kuukauden hankkeen kustannuksella. Ilmaiset sovellukset jäävät luonnollisesti käyttöönne ja maksullisia voitte halutessanne ostaa testauksen jälkeen niitä myyviltä toimittajilta.

Jatkuvasti pitää työssä oppia uutta; entä jos on oppimisvaikeus?

Tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen aikuisten oppimisvaikeuksista ja niiden vaikutuksista erilaisissa työtehtävissä on lisännyt yrityksissä halua löytää toimivia ratkaisuja edistää työn sujuvuutta, työhyvinvointia ja siten myös työn tuottavuutta. Samalla edistetään yhdenvertaisuutta työelämässä.

Lukemisen ymmärtämisen tärkeys

Jos on vaikeuksia ymmärtää lukemaansa, voi sopimusten allekirjoittaminen olla todella vaikeaa. Varsinkin jos puhutaan lainasopimuksista joissa kerrotaan lainan ehdot, korot ja muut kulut. Jos ei osaa hahmottaa lukemaansa riittävän hyvin, voi tulla allekirjoittaneeksi itselleen epäsuotuisan sopimuksen. Näitä tilanteita lainojen suhteen pystyy kuitenkin karsimaan sillä, että käyttää apunaan lainojen kilpailuttamiseen erikoistuneita palveluita, kuten esimerkiksi Varmalaina.fi. Näitä palveluita käyttäessä ei tarvitse täyttää kuin yksi hakemus jonka jälkeen palvelu kilpailuttaa pankit hakijan puolesta. Toinen vaihtoehto joka on vieläkin turvallisempi, on asiointi perinteisessä pankissa, jossa voi pyytää apua suoraan pankkivirkailijoilta.
Lähteet & info:
Valteri.fi Oppimis- ja ohjauskeskus
Oph.fi - Työelämässä oppiminen
Varmalaina.fi - Mitä tulee ottaa huomioon lainaa hakiessa
Lukimat.fi - Lukivaikeudet